Geschiedenis Oudheidkundige Vereniging Wehl

In 1985 werd er door R. Dane en A.G.B. Koster een werkgroep in het leven geroepen die zou gaan bekijken of het oprichten van een oudheidkundige vereniging in de gemeente Wehl voldoende draagvlak zou hebben. Deze werkgroep bestond behalve de reeds genoemde personen uit de heren M.H. Engels, G.M. van der Graaf, G.A. Groen en J.J.M. Olminkhof.

De festiviteiten rond de viering van honderd jaar spoor tussen Zevenaar en Winterswijk en de opening van de nieuwe sporthal (27 april 1985) vormden een mooie gelegenheid om direct flink aan de weg te timmeren. Aan het jubileum van de spoorweg wordt aandacht besteed in een boekje. Dit zal het eerste nummer van Heerlijck Ni-js worden.
De belangstelling vanuit de Wehlse samenleving bleek groter dan verwacht, zodat op 6 januari 1986 de Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) een feit was. Het eerste bestuur bestond uit de heren W. Berendsen (voorzitter), W. Hermsen (secretaris), G.A. Groen (penningmeester), W. Alofs, R. Dane. A. Koster stond het bestuur als adviseur ter zijde.

Over de Oudheidkundige Vereniging Wehl (O.V.W.)
- doelstelling: De O.V.W. stelt zich ten doel: het verzamelen, bewaren en uitdragen van alles met betrekking tot de geschiedenis en historie van Wehl in de breedste zin en het beschikbaar maken en houden van deze informatie voor alle belangstellenden en het wekken van belangstelling daarvoor door het uitgeven van publicaties en het houden van lezingen.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de O.V.W. bedraagt in 2015 EURO 14,00 voor één persoon of instelling. Een gezinslidmaatschap (voor twee personen) bedraagt EURO 17,00. De genoemde bedragen zijn inclusief tweemaal per jaar het tijdschrift Heerlijck Ni-js.
Aanmelden als lid? ov.wehl@hotmail.com

Rondleidingen

De Oudheidkundige Vereniging Wehl verzorgt op verzoek rondleidingen door het dorp Wehl. Onder leiding van een gids wordt een wandeling gemaakt langs historisch markante plekjes in het dorp.

Bij belangstelling graag contact opnemen met voorzitter Winfried Alofs

 

© Oudheidkundige Vereniging Wehl Postbus 11, 7030 AA Wehl | E-mail: ov.wehl@hotmail.com